Građevinski fakultet, 31.03.2020

Dopuna materijala za vježbeU skladu sa naredbom Vlade Crne Gore i preporukama Univerziteta Crne Gore (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/65505-univerzitet-crne-gore-upucuje-nastavno-osoblje-na-moguce-nacine-odrzavanja-nastave-onlajn), u prilogu se nalazi dopuna uputstava za izradu semestarskog rada. Dopuna uputstava se odnosi na osmu tačku semestarskog rada.  

Za dodatne konsultacije možete se obratiti na mail adrese predmetnih saradnika.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 462