Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 22.03.2018

CULTURWB - Polaznici LLL kursaCULTURWB LLL kurs uspješno su završili:

 1. Mileva (Jovan) Mršić – rođena 03.07.1974. u Kotoru
 2. Aleksandra (Dragan) Bulatović – rođena 20.06.1995. u Berane
 3. Aleksandra (Ljubinko) Đekić – rođena 19.08.1995. u Kotoru
 4. Anđela (Slobodan) Matijašević – rođena 21.08.1995. u Nikšiću
 5. Vasilije (Saša) Marković – rođen 24.11.1995. u Podgorici
 6. Nikola (Velimir) Simović – rođen 30.08.1994. u Podgorici
 7. Nataša (Srbislav) Timotijević – rođena 20.11.1994. u Berane
 8. Bojana (Slobodan) Jovanović – rođena 18.04.1996. u Podgorici
 9. Nikoleta (Mlađen) Tujković – rođena 25.07.1995. u Kotoru
 10. Slađana (Miodrag) Rabrenović – rođena 05.11.1993. u Podgorici
 11. Ana (Milutin) Radulović – rođena 27.03.1996. u Podgorici
 12. Nina (Neđeljko) Ćirović – rođena 25.05.1985. u Kotoru
 13. Božidar (Filip) Vučetić – rođen 02.03.1994. u Baru
 14. Dragana (Dragan) Samardžić – rođena 26.08.1978. u Kotoru
 15. Zoran (Ilija) Živković – rođen 06.08.1969. u Kotoru
 16. Ana (Zdravko) Radović – rođena 05.08.1984. u Kotoru
 17. Mladenka (Đuro) Stanković – rođena 15.02.1969. u Kotoru

 

Rukovodilac projekta

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić