Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 22.10.2018

CULTURWB-SARAJEVOU okviru Erasmus+ CULTURWB projekta održane su planirane aktivnosti u Sarajevu 18.-19.10.2018. godine. Sastanku su prisustvovali Prof. dr Aleksa Š. Vučetić u ime Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Zoran Živković u ime Turističke organizacije "Kotor". Realizovane aktivnosti bile su:

- Konferencija o kulturnom turizmu (Khaldoun Sinno, Gian Andrea Garancini, James Kennell, Wolfgang Georg Arit, Aideea Kalender, Klodiana Gorica, Tim Clancy,...)

- Networking modeli i mogućnosti

- Evaluacija stejkholdersa

- Pregled izvještaja monitoring posjeta WB partnera

- Evaluacija MA programa WB partnera

 

Rukovodilac CULTURWB projekta

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić