Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 05.11.2018

CULTURWB-NOVI SADU periodu od 29.10. do 02.11.2018. godine Prof. dr Aleksa Š. Vučetić je posjetio koordinatorski Univerzitet u Novom Sadu vezano za CULTURWB projekat. Teme sastanaka su bile:

- Finansiranje projekta

- Networking

- Saradnja sa stejkholderima

- Istraživanje u projektu

- Održivost projekta

- LLL kursevi

- MA projekta

 

Rukovodilac projekta

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić