Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 01.02.2017

CULTURWB - 01.02.2017.U Novom Sadu u periodu od 06-10.12.2016. godine održan je uvodni sastanak Erasmus+ projekta CULTURWB - Jačanje kapciteta za promjene u turizmu Zapadnog Balkana: izgradnja kompetencija za upravljanje kvalitetom nacionalnog blaga i kulturnog turizma, u okviru Erasmus+ projekata - Izgradnja kapaciteta u viskom obrazovanju. Učesnici uvodnog sastanka u ime Univerziteta Crne Gore - Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru bili su Prof. dr Aleksa Vučetić i Doc. dr Vesna Vujačić. Teme sastanka su bile:

  • Upoznavanje predstavnika partnerskih institucija i organizacija (prezentacija o UCG i FTH Kotor - Prof. dr Aleksa Vučetić) 
  • Uspostavljanje projektnog administrativnog odbora
  • Kreiranje templejta projekta
  • Upoznavanje sa budućih radnim aktivnostima predstavnika partnerskih institucija i organizacija
  • Zaključci održanog i predlozi za buduće sastanke
  • Diskusija predstavnika konzorcijuma projekta (u ime UCG i FTH Kotor - Prof. dr Aleksa Vučetić)

 

Rukovodilac projekta

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Dokumenti