Nove informacije o platformama za nastavu na daljinu
U cilju smanjenja opterećenja mreže i obezbjeđivanja direktnog pristupa digitalnoj biblioteci koja će se jednom nedjeljno dopunjavati, svi nastavni materijali i obavještenja o zadacima se mogu pronaći na Google Classroom platformi (virtuelna učionica) i Google Drive folderu. Kodovi za pristup predmetu su studentima i studentkinjama proslijeđeni e-mailom, kao i linkovi za Google Drive foldere. Predavanja i konsultacije će se održavati ponedjeljkom u 12h, putem Skype poziva. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.