Prirodno-matematički fakultet, 12.12.2020

KolokvijumKolokvijum će se održati u ponedeljak 14.12.2020. godine u 16 h po rasporedu koji je dat u prilogu.

Studenti su dužni da budu ispred sala u 15:45 i  obavezni su da sa sobom ponesu identifikacioni dokument (indeks ili lična karta). U suprotnom neće biti omogućeno polaganja.

Obavezno je nošenje zaštitinih maski.

Dokumenti

Broj posjeta : 80