Raspored studenata za polaganje praktičnog ispita - konačan
9h

 1. Anđela Perović 15/19
 2. Teodora Tanjević 4/20
 3. Amina Dervišević 45/19
 4. Andrea Spalević 12/19
 5. Adelisa Šutković 44/20
 6. Ana Backović 5/20
 7. Jovana Barjaktarović 48/20

10h

 1. Iva Terzić 24/19
 2. Jasmin Suličić 11/20
 3. Mališa Draganić 30/19
 4. Anastasija Kovačević 35/20
 5. Magdalena Nikolić 50/19
 6. Ivan Vujović 6/19
 7. Bojana Boričić 46/19

11h

 1. Gordana Božović 13/20
 2. Hana Ljumović 38/20
 3. Aleksandra Zakovšek 23/20
 4. Enisa Elezović 25/19
 5. Marija Danilović 37/20
 6. Ljubica Petrović 23/21
 7. Anđela Badnjar 45/20

12h

 1. Nikolina Marković 32/20
 2. Luka Vlahović 21/20
 3. Isidora Vučetić 41/20
 4. Lamija Habul 40/20
 5. Aurora Išmić 30/20
 6. Marija Perović 10/20
 7. Sara Ralević 7/20

13h

 1. Maša Božović 12/20
 2. Anja Babić 25/20
 3. Nataša Božović 46/20
 4. Arabela Kolić 6/20
 5. Ivana Mujović 8/20
 6. Neda Nedović 43/20
 7. Maja Tomašević 28/19

14h

 1. Tatjana Popović 27/19
 2. Nikica Lazarević 51/20
 3. Teodora Bojović 49/20
 4. Bije Mujalović 20/20
 5. Darka Nikčević 29/20
 6. Milica Kalezić 9/20
 7. Milica Eraković 48/19Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.