Prirodno-matematički fakultet, 13.02.2019

Teme seminarskih radova, struktura herbarske zbirkeU pridruženom fajlu se nalaze teme seminarskih radova, termin za pripremu i prezentaciju rada, kao i pregled rodova čiji su predstavnici poželjni u herbarskoj zbirci.

Odštampani spisak sa temama će biti istaknut na vratima kabineta 110.

Teme su podijeljenje u dvije grupe: one koje se odnose na konkretne porodice i koje se usmeno prezentuju u okviru predavanja i one koje se baziraju na odabranim predstavnicima koji se obrađuju na vježbama.  

Odabir teme izvršiti upisivanjem imena pored naziva teme. Prijavu obaviti tokom naredne dvije radne sedmice, zaključno sa 1.martom. 

 

Informacija vezana za sadržaj herbarske etikete:

Etiketa mora sadržati ime vrste, autora, pripadnost porodici i redu, lokalitet, stanište, datum sakupljanja i ime vlasnika zbirke.  Ispisuje se isključivo grafitkon olokvom. Redosljed vrsta u herbarskoj zbirci usaglasiti udžbenikom. 

Dokumenti