Prirodno-matematički fakultet, 18.02.2020

Promjena termina predavanjaNovi termin predavanja je četvrtak 10h 30min, sala A3. 

Termin vježbi ostaje isti. 

Broj posjeta : 71