Prirodno-matematički fakultet, 12.04.2019

Terenska nastavaTerenska nastava - prstenovanje ptica na Marezi

Zborno mjesto - parking restorana Mareza u 8.15 h.

U slucaju kise teren se odlaze.

 

Broj posjeta : 176