Prirodno-matematički fakultet

Materijali sa predavanja - određeni integrali, vjerovatnoća
U prilogu su materijali iz određenog integrala.

Preporučena literatura za oblast Vjerovatnoća su poglavlja 2 i 3 iz materijala dosupnih na sljedećem linku.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 289