Prirodno-matematički fakultet

Termin zavrsnog ispita
Završena je prijava za popravni kolokvijum i završni ispit zakazan 20.6.
Ispit će biti održan 20.6. u svečanoj sali 225 (II sprat pored arhive) po sledećem rasporedu:
 I grupa početak u 8:15h studenti C-smjera koji su prijavili da položu neki dio ispita/kolokvijuma
 II grupa početak u 11:00h studenti D-smjera koji su prijavili da položu neki dio ispita/kolokvijuma
Sala će biti otvorena u 8h tako da studenti mogu postepeno da budu raspoređivani kako pristižu.
Studenti koji rade zadatke su u obavezi da donesu sopstvene računare sa maksimalno napunjenom baterijom, osim studenata koji su prijavili da nemaju sopstvene računare.
Biće obezbeđeno nekoliko produžnih kablova kabo bi studenti naizmenično mogli da vrše dopunu baterije.
Eventualne primjedbe/pitanja slati na milenko@ucg.ac.me
Broj posjeta : 179