Ekonomski fakultet

Promjena termina vježbi
Termin vježbi iz predmeta Tržišno komuniciranje koji je trebalo da se održi 6.12. na kome je trebalo održati prezentacije se, na osnovu dogovora sa časa od prethodne nedjelje, odlaže za srijedu 19.12.