Prirodno-matematički fakultet, 15.03.2019

Prvi kolokvijumPrvi kolokvijum će biti održan u subotu 23.03.2019. u sali 107-A.

Studenti sa parnim brojem indeksa od 09:00 h

Studenti sa neparnim brojem indeksa od 10:30 h