Prirodno-matematički fakultet

Praktični dio ispita
Praktični dio ispita će se održati 09.01.2020. godine. Za polaganje je potrebno prijaviti se na mejl marijavojinovic16@gmail.com najkasnije do 06.01.2020. godine.

Satnica ispita, kao i podjela studenata u grupe će nakandno biti istaknuta.
Broj posjeta : 192