Prirodno-matematički fakultet

Prvi domaći zadatak
Domaći zadatak se radi samostalno. Rješenje se šalje na mejl savot@ucg.ac.me najkasnije do 1. maja do 12 sati. Termin usmene odbrane biće naknadno određen.

Dokumenti

Broj posjeta : 501