Prirodno-matematički fakultet, 26.08.2019

Termini polaganja u dodatnom ispitnom rokuU ponedjeljak, 2. septembra, u sali 107a će se polagati kolokvijumi: prvi kolokvijum u 9h, drugi kolokvijum u 11:30h. Studenti imaju pravo da polažu oba kolokvijuma. Izlaskom na neki od kolokvijuma poništavaju se prethodno osvojeni bodovi na tom kolokvijumu.

U ponedjeljak, 16. septembra, u 10h u sali 106 će se polagati završni ispit.

Broj posjeta : 281