Prirodno-matematički fakultet

Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika 4
Dragi studenti,

Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika 4 će se održati 23. aprila u sali 207.

C smjer od 14:00 do 15:00

D smjer od 15:00 do 16:00

Broj posjeta : 190