Fakultet dramskih umjetnosti

Online nastava - Uputstvo za predmet Teorija medija II
UPUTSTVO ZA PREDMET

Teorija medija II

 

Nastava iz predmeta Teorija medija II biće organizovana kroz samostalni istraživački rad studenata/studentkinja i redovnu komunikaciju sa nastavnikom. Cilj ovako organizovane nastave je da se studenti i studentkinje osposobe za naučno-istraživački rad u skladu sa specifičnostima društveno-humanističkih nauka i poljem teorije medija. Istraživački rad podrazumjeva interpretaciju teme ili tema kojima se bave televizijske ili on demand serije koje su obilježile prethodnu deceniju, a sve to iz perspektive teorije medija i srodnih teorijskih pravaca (komunikologija, psihologija medija, digitalna kultura, filozofija i estetika medija...). Studenti/studentkinje pišu teorijski rad u skladu sa metodologijom definisanom u dokumentu Intellect Style Guide – 3rd Edition (2019), u obimu od 5000-5500 riječi (bez literature).

 

Spisak predloženih serija:

 1. Mladi Papa (The Young Pope, 2017) vs. Novi Papa (The New Pope, 2020);
 2. Sluškinjina priča (The Handmaid's Tale, 2017-);
 3. Igra prestola (Game of Thrones, 2011-2019);
 4. Euforija (Euphoria, 2019);
 5. Crno ogledalo (Black Mirror, 2011-);
  1. Black Mirror: Bandersnatch (2018);
 6. UnReal (2015-2018) vs. The Circle (2020-);
 7. You (2018-)
 8. The Morning Show (2019-)
 9. ...

 

Obavezna literatura:

 1. Eskenazi, Žan-Pjer (2013), Televizijske serije, Beograd: Clio;
 2. Mojsi, Dominik (2016), Geopolitika televizijskih serija, Beograd: Clio

 

Studentki/studentkinje su obavezni da, nakon pročitane obavezne literature, predlože i dopunsku/dodatnu literaturu koja će sadržati minimum pet referenci (knjige, zbornici, radovi iz relevantnih naučnih časopisa), iz oblasti koja je specifična za konkretnu temu. Nakon definisanja teme i spiska literature, studenti/studentkinje će, u redovnoj komunikaciji sa nastavnikom, individualno raditi na pripremi ispitnog rada. Radne obaveze, po sedmicama, biće usklađene sa svakim studentom pojedinačno, a u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela i Univerziteta Crne Gore.

 

16-22. mart / definisanje teme i istraživačkog zadatka/problema;

23-29. mart / definisanje metodologije i predlog šireg spiska literature.

Broj posjeta : 143

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.