Prirodno-matematički fakultet, 07.09.2018

Kolokvijum iz vježbi iz Genetike - 07.09.2018 09:17U avgustovsko-septembarskom ispitnom roku u petak 14. 09. 2018. godine u 12 časova u laboratoriji 207 održaće se popravni kolokvijum za vježbe iz predmeta Genetika. Studenti koji žele da polažu ovaj kolokvijum treba da se obavezno prijave predmetnom nastavniku najkasnije do 12. 09. 2018. godine.

Izlaskom na kolokvijum iz vježbi, poništiće se prethodno osvojeni poeni iz ove vrste provere znanja.

Studenti koji su u studentskoj službi prijavili polaganje popravng iz Genetike, i koji žele da izadju na popravni kolokvijum iz vježbi iz Genetike, treba da najkasnije do 12. 09. 2018. godine to prijave predmetnom nastavniku na elektronsku poštu obradovicdanko@yahoo.com i pri tome naznače svoje ime i prezime i broj indeksa.