Ekonomski fakultet

Dodatni rok
Studenti koji su ostvarili od 45 do 49 poena iz Ekonometrije mogu izaći na dodatni rok u terminu COVID roka. 

Broj posjeta : 231