Filozofski fakultet, 21.04.2020

Nova objava - 21.04.2020 12:36



Predavanja na ZOOM aplikaciji ce biti realizovana 27.04.2020.g u terminu od 10:00h do 11:30h.

Vjezbe na ZOOM aplikaciji ce biti realizovana 27.04.2020.g u terminu od 11:30h do 12:15h.

Broj posjeta : 30