Prirodno-matematički fakultet, 27.08.2019

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 

U septembarskom ispitnom roku student ima pravo da polaže kolokvijume i zavrsni ispit  shodno Zakonu o izmjeni i dopuni zakona o visokom obrazovanju. Stoga je obavezna prijava predmetnom nastavniku na e-mail sladjana.krivokapic@gmail.com najkasnije do 01. 09. za prvi termin odnosno do 15. 09. za drugi termin septembarskog roka uz obavezno navodjene provjera znanja koje se polazu u datom terminu (kol1, kol 2, zavrsni ispit).

Kako je prakticni ispit dio zavrsnog ispita, ako ima kandidata za njegovo polaganje molim da se prijave predmetnom nastavniku na e-mail sladjana.krivokapic@gmail.com najkasnije do 29. 08. u 12:00, kako bi se odredio termin za polaganje istog.

 

Broj posjeta : 245