Prirodno-matematički fakultet

materijal za predavanja i seminarski radovi
U prilogu se nalazi materijal za predavanje "Teški metali" (potrebno je naučiti od 3 do 29 stranice)

Potrebno je da studenti koji su branili seminarske radove prošle sedmice pošalju predmetnoj profesorici prezentacije i seminarske radove u elktronskoj formi

 

Dokumenti

Broj posjeta : 172