Fakultet likovnih umjetnosti, 23.03.2020

Istorija umjetnosti IV-obavještenje o načinu održavanja nastaveNastava iz Istorije umjetnosti II će se održavati preko Google classroom-a. Kodovi za pristup predmetu su studentima i studentkinjama proslijeđeni e-mailom. 

Broj posjeta : 15