Fakultet likovnih umjetnosti, 17.07.2020

OS SPGD 3. godina / Modul Grafičke komunikacije - Završni radUCG/FLU/SPGD

Osnovne studje

Završni rad

Modul Grafičke komunikacije

junski ispitni rok

 

student / broj poena / ocjena

Gordana Đurović / 100 poena / A

Una Đuranović / 100 poena / A

Ksenija Radojević / 95 poena / A

 

komisija:
prof. mr Lazar Pejović, predsjednik
prof. mr Ana Matić, mentorka
doc. mr Adela Zejnilović, komentorka

17.7.2020.

 

prof. mr Ana Matić

Broj posjeta : 89