Ekonomski fakultet

Online test i čas
Kao što je i dogovoreno, online test na osnovu prvog dijela gradiva koje je do sada pređeno će biti organizovan u terminu časa u utorak 05.05. u 16:45h korišćenjem Google Forms-a. Link za popunjavanje online aktivnosti će biti u naznačeno vrijeme postavljen na sajt fakulteta i studenti će imati na raspolaganju 15 minuta za popunjavanje testa. 

Nakon aktivnosti, biće organizovan čas korićenjem Zoom-a u vezi sa aktivnostima za narednu nedjelju. 

Broj posjeta : 247