Ekonomski fakultet

Online aktivnost
Prvu predviđenu online aktivnost možete popuniti na linku koji je dat u nastavku. Potrebno je da popunite formu u narednih 20 minuta, do 17:05h jer odgovori nakon tog roka neće biti mogući.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfuJ0YdVJhYFvvTXC8zn4O8C_r9H0jfCze3ojl5gVDbaq9hg/viewform?usp=sf_link

Broj posjeta : 194