Filozofski fakultet, 29.03.2019

I kol. i evidencija 7.I kolokvijum biće održan umjesto u 8. u 9. sedmici rada. Nastava u 8. sedmici neće biti održana. 

Student za kolokvijum treba da pripremi one tematske cjeline iz ECTS kataloga koje tokom semestra nije uradio (pogledati priloženu evidenciju), zaključno sa tematikom 7. 

Dokumenti