Prirodno-matematički fakultet, 07.02.2019

Grupe za vjezbePodjela studenata u grupe za vjezbe. Studenti ciji je broj indeksa neparan cine prvu grupu za vjezbe (G1), a studenti ciji je broj indeksa paran cine drugu grupu za vjezbe (G2).