Prirodno-matematički fakultet, 18.05.2019

Zavrsni ispit u dvije smjene (A, B)Zavrsni ispit iz predmeta Principi programiranja (studijski programi A i B) bice odrzan 5. juna 2019. godine i to: studenti ciji je broj indeksa neparan od 12:00, studenti ciji je broj indeksa paran od 14:00 (sala 207).
Broj posjeta : 275