Prirodno-matematički fakultet, 24.04.2020

Vježbe (10)Posljednji dio gradiva vježbi za ovu godinu je vezan za RabbitMQ softver

U utorak 28.04.2020. biće održana video konferencija na kojoj će biti demonstrirano korišćenje ovog brokera poruka. Informacije o video konferenciji su date ispod:

Vrijeme: 28.04.2020. 14:00h

Link: https://zoom.us/j/94453448970?pwd=N3JVTzdxemJzVHYxV3lvNCtES0JKQT09

Meeting ID: 944 5344 8970
Password: 5jYJzs

 

Do tada je poželjno da studenti instaliraju RabbitMQ server na svom operativnom sistemu ili virtuelnoj mašini. Koraci za instalaciju (za sve platforme) mogu se naći na adresi https://www.rabbitmq.com/download.html. Koraci za instalaciju na Windows operativnom sistemu su navedeni ispod.

Napomena: Da bi izbjegli eventualne probleme sve korake izvršavajte pod administratorskim privilegijama.

  1. Instalirati programski jezik Erlang sa linka https://www.erlang.org/downloads. Najprije provjeriti da li već imate instaliran Erlang na računaru da ne bi došlo do konflikta. Instalirajte najnoviju verziju jezika.
  2. Preuzeti i instalirati RabbitMQ server verziju 3.8.3 sa linka: https://github.com/rabbitmq/rabbitmqserver/releases/download/v3.8.3/rabbitmq-server-3.8.3.exe. Nakon instalacije, RabbitMQ server će se automatski pokrenuti kao servis. Ovo možete provjeriti u spisku pokrenutih servisa na računaru.
  3. U sistemsku promjenljivu "Path" dodati putanju do "sbin" direktorijuma RabbitMQ servera.
  4. Iz komandne linije pokrenuti komandu: rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
  5. Da bi provjerili da li je sve dobro instalirano u browser-u ukucajte: http://localhost:15672/. Prikazaće vam se login stranica za admin panel RabbitMQ servera. 
  6. Ulogujte se sa username-om "guest" i password-om "guest".
Broj posjeta : 247