Ekonomski fakultet, 23.01.2019

REZULTATI I OBAVJEŠTENJEPopravni završni i praktični dio ispita biće organizovan po planiranom rasporedu. 

Studenti koji žele usmeno da polažu završni ispit (za ocjenu Ai B) će polagati u sali 103 sa početkom u 15:15h.

Dokumenti