Master rad/ Magdalena Đurašković/ Prirodno-matematički fakultet
O B A V J E Š T E NJ E

Master rad pod nazivom “Materijal za Crvenu knjigu flore Crne Gore”, kandidatkinje Magdalene Đurašković dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 21.06. 2024. godine.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.