Prirodno-matematički fakultet, 27.08.2018

Informacije o septembarskom rokuMole se studenti da slanjem mejla na kosta@ac.me, nznače koje djelove ispita žele da polažu u septembarskom roku (prvi kolokvijum, drugi kolokvijum i završni ispit). Ponovnim polaganjem određene provjere znanja, gube se prethondno osvojeni poeni na toj provjeri. Preporuka studentima je da ukoliko polažu neki od kolokvijuma izađu u prvom terminu.