Filozofski fakultet

Kolokvijum
Prvi kolokvijum iz predmeta SOCIOLOGIJA RELIGIJE II beće održan 26.03.2019, sa početkom u 10.30h, sala 342.