Ekonomski fakultet, 17.06.2020

Termin polaganja ispitaZavršni ispit će biti polagan po sljedećem rasporedu:

- studenti sa neparnim brojem indeksa u 17h kolokvijum i završni 

- studenti sa parnim brojem indeksa u 17:40h kolokvijum i završni 

Broj posjeta : 86