Ekonomski fakultet

Prezentacije za završni ispit i bodovi na aktivnost
U prilogu su prezentacije profesora Lojpura za završni ispit i bodovi za aktivnost.

Dokumenti