Prirodno-matematički fakultet, 11.04.2019

KolokvijumRaspored polaganja kolokvijuma:

1. grupa, početak u 9:30 časova, studenti sa brojem indeksa <=40/2018

2. grupa, početak u 10:30 časova, ostali studenti.

Za polaganje ispita je potrebno donijeti indeks ili ličnu kartu, papir i olovku.