Fakultet likovnih umjetnosti

OS SPGD 3. godina / Grafičke komunikacije IV - rezultati ispita
UCG/FLU/SPGD

Osnovne studje

rezultati ispita iz predmeta Grafičke komunikacije IV

junski ispitni rok

 

student / broj poena / ocjena

Gordana Đurović / 100 poena / A

Una Đuranović / 100 poena / A

Ksenija Radojević / 92 poena / A

 

17.7.2020.

prof. mr Ana Matić

 

Broj posjeta : 132