ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će moći da: - Objasni najvažnije teorijske pravce u razumijevanju problematike etniciteta i etničkih odnosa, - Razlikuje najvažnije tipove etničkih odnosa, - Prepoznaje najvažnije modele odnosa države prema etnokulturnom i etnonacionalnom pluralizmu, - Objasni najvažnije politike upravljanja etničkim razlikama, - Objasni karakteristike etničkih konflikata i modele njihovog rješavanja, - Primjenjuje stečeno znanje u cilju prepoznavanja i objašnjenja najvažnijih problema u etničkim odnosima u savremenim društvima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
8S+2P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
8S+2P

I kolokvijum

Termin konsultacija

Važno obavještenje o predmetu

Konačni rezultati septembarskog ispitnog roka

Termin popravnog ispita - ažurirano

Termin popravnog ispita u septembarskom roku

Rezultati popravnih testova

Rezultati II testa

Teme za eseje

Literatura za vježbe

Literatura za vježbe

Literatura za naredne vježbe