Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će moći da: - Prepoznaju najvažnije karakteristike procesa globalizacije u njenim najvažnijim dimenzijama, - Razlikuju najvažnije procese globalizacije i prepoznaje njihovu međusobnu povezanost i uslovljenost, - Razlikuju najvažnije teorijske pravce u objašnjenju savremene globalizacije, - Prepoznaju ideološki sadržaj dominantne forme globalizacije, - Kritički ocjenjuju dominantnu formu globalizacije i njene efekte u različitim dimenzijama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
45S+9P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
45S+9P

Satnica popravnog ispita

Satnica ispita

Ispitna pitanja

Rezultati popravnih testova; Tabela sa predispitnim bodovima

Posljednji čas vježbi

Raspored polaganja popravnih testova iz Globalizacije

Plan rada na vježbama; Dodatni tekstovi za diskusiju

Rezultati popravnog ispita

Rezultati popravnog II testa

Rezultati II testa

Rezultati popravnog I testa

Rezultati I testa