Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
39B+9S+26P
ZLATKO VUJOVIĆ2x1
39B+9S+26P

Novi termin popravnog ispita

Pregled predispitnih bodova

Predavanje 24.12.

Odbrane radova 24.12.

Predavanje 17.12.

Odbrane radova 17.12. - online