Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
25B+5S+15P
ZLATKO VUJOVIĆ2x1
25B+5S+15P

Okvirne teme za usmeni ispit

Odbrane radova 25.12.

Polaganje završnog ispita

Vježbe 11.12.

Vježbe 04.12.

Promjena termina kolokvijuma