SOCIJALNI RAD I NASILJE U PORODICI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE KORAĆ2x1
34B+4S
2x1
34B+4S