Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
21B+9S+3P
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
21B+9S+3P

Rezultati prvog kolokvijuma

Odbrane radova

Istorija civilizacije 2022. Važne informacije

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Prvi kolokvijum