Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RUŽIĆ4x1
21B+9S+2P