Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA2x1
40B+53P
NATAŠA RUŽIĆ2x1
40B+53P

Predispitni bodovi

Bodovi za treći zadatak

Rezultati popravnih kolokvijuma

Bodovi za drugi zadatak

Popravni kolokvijumi