ISTORIJA BALKANSKIH ODNOSA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razlikuje i povezuje osnovne pojmove vezane za geopolitičke karakteristike Balkana u prošlosti - Analizira odnose zemalja Balkanskog poluostrva sa velikim silama u prošlosti - Prepoznaje glavne aktere balkanskog regiona i njihove međusobne geografske i istorijske veze i odnose - Primjenjuje stečena znanja na praćenje savremenih političkih i društvenih procesa na Balkanu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
9P
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
9P