Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Navede i ukratko opiše domen kojim se političke nauke bave - Imenuje i ilustruje osnovne termine iz oblasti političkih nauka - Imenuje i klasifikuje najznačajnije stvaraoce iz oblasti političkih nauka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ
SRĐAN DARMANOVIĆ2x0

Avgustovski rok - rezultati popravnog

Avgustovski rok - rezultati

Uvodni čas - pregled predmeta

Promjena termina redovnog ispita u avgustovskom roku

Rezultati ispita - avgust popravni

Rezultati ispita - avgust redovni